story

OrphaCare in Sweden

Vårt team av långvariga och erfarna kollegor vårdar även patienter med pulmonell hypertension i Sverige (Area Manager-Nordics Per-Åke Niska).

Infusionspumparna som tillverkas av Canè SpA används i behandlingarna.

OrphaCare är exklusiv distributör i norra Europa av dessa infusionspumpar och tillbehör.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss: 


Area Manager-Norden
Per-Åke NISKA
office@orphacare.com

Den viktigaste delen av mitt dagliga arbete är att göra det möjligt för både vårdpersonal och patienter att utföra avancerade behandlingar i hemmet.

 

The most important part of my daily work is to enable both healthcare staff and patients in managing advanced therapies at home.

Per-Åke NISKA

Area Manager-Nordics 

Our team of long-standing and experienced colleagues also cares for pulmonary hypertension patients in Sweden (Area Manager-Nordics Per-Åke Niska).

The infusion pumps produced by Canè SpA are used in the therapies.

OrphaCare is the exclusive distributor in Northern Europe of these infusion pumps and accessories.

If you have any questions, please contact us


Area Manager-Nordics 
Per-Åke NISKA
office@orphacare.com